Tuhkauurnat

TUHKAUURNAT

Käsityöyrittäjä Jouni Riikonen Suomesta valmistaa tuotteet käsityönä ekologisiin pientuotantotapoihin perustuen.
Ekologisuus ja hiilijalanjälki otetaan huomioon materiaalien hankintatavoissa.
Materiaali valikoituu Suomalaisesta lähipuusta sekä puita hyödyntävien yritysten hukkamateriaaleista.
Tuotteen materiaalin valintaperusteena on suomalaisen puun ekologinen ja kestävä hyödyntäminen.
Tuotteiden pienen koon ja käsityön ansiosta tuotteessa on voitu hyödyntää yleensä hukkaan meneviä puun osia, kuitenkin niin että tuotteessa esiintyvät myös elävään puuhun kuuluvat pienet vaihtelut, kuten oksat ja värisävyjen yhdistelmät. Näin hukkaan menevän puun määrä on saatu minimoitua.

* Tuotteissa esiintyvät vaihtelut eivät ole vikoja vaan käsinvalmistettuihin puutuotteisiin kuuluvia yksilöiviä vahteluita.